Płatność i wysyłka

1. OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI

1.1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

e. Płatność kartą płatniczą.

1.2. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki oraz zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 10zł brutto

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

d. płatności przelewem na konto Sprzedawcy

Numer rachunku bankowego ING Bank Śląski 27 1050 1230 1000 0092 5775 6230

SWIFT (BIC):INGBPLPW

IBAN: PL 27 1050 1230 1000 0092 5775 6230

1.3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

2. OFEROWANE METODY DOSTAWY

2.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Bytom 41-902, ul. Adama Didura 17/8, Polska

2.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

2.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

2.5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

2.6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

2.7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

3. ODBIÓR PRZESYŁEK KURIERSKICH

3.1. Zawartość przesyłki każdorazowo należy sprawdzić w obecności kuriera. Jeżeli paczka jest uszkodzona lub zdekompletowana należy sporządzić przy kurierze protokół szkody.

3.2. List przewozowy należy zawsze podpisać czytelnie na każdym egzemplarzu

i koniecznie zapisać datę i godzinę odbioru !

3.3. W przypadku, gdy ilość otrzymanych opakowań jest inna niż zapisana w liście przewozowym, lub gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia (folia, taśma), notatkę należy także umieścić na każdym egzemplarzu listu przewozowego i sporządzić dodatkowo w obecności kuriera PROTOKÓŁ SZKODY.

3.4. Nieodebranie paczki za pobraniem obciąża klienta dodatkowymi kosztami związanymi z powrotem paczki do nas. Koszt powrotu paczki to 30zł dla towaru do 30kg i 50zł paczki powyżej 30kg. Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów przesyłki na nasze konto bankowe.

3.5. Wszelkie niezgodności w dostawie np. brak paragonu, faktury, gwarancji, akcesoriów i inne należy zgłaszać w terminie do 7 dni od dostawy przesyłki przez kuriera. Wszelkie niezgodności proszę zgłaszać e-mailowo.

4. KONTAKT ZE SKLEPEM

4.1. Adres Sprzedawcy:  Bytom 41-902, ul. Adama Didura 17/8, Polska

4.2. Adres e-mail Sprzedawcy: stakotools@gmail.pl

4.3. Numer telefonu Sprzedawcy: 535-664-610

4.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 

ING Bank Śląski27 1050 1230 1000 0092 5775 6230

SWIFT (BIC):INGBPLPW

IBAN: PL 27 1050 1230 1000 0092 5775 6230

4.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 

4.6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16